1960 : definitieve sluiting van de steenkoolmijn “Crachet-Picquery”.