19de / 20ste  eeuw : de site van Crachet
is een van de vele steenkoolmijnen van de Borinage. Er werken duizenden mannen, vrouwen en kinderen.