Kan men de schachttoren beklimmen ?

De toegang tot de schachttoren is momenteel niet toegelaten om veiligheidsredenen.