Section Thumbnail

Experimenteren in lab !

In de kern, een laboratorium waar de animatoren u op bepaalde tijdstippen van de dag zullen verwelkomen zodat u unieke ervaringen kan beleven met het ganse gezin.
In het Lab, observeer en realiseer veel onderzoeken en experimenten.