Nee, schoolgroepen zijn niet onderworpen aan de CST-verplichting. Deze bezoeken vinden plaats na voorafgaande reservering. Het dragen van een mondmasker en het naleven van de preventieve maatregelen blijft verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar.